Обавештења


2020-02-10: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

поставио/ла Милан Милошевић 28.02.2020. 04:19   [ ажурирано 28.02.2020. 04:19 ]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ‎


2019-09-18: ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

поставио/ла Милан Милошевић 20.09.2019. 12:28

ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

Видео из Google докумената


2019-09-05: КОНКУРСНА ДО КУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Организовање екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда, за школску 2019/2020.годину и за ученике 5.-8.разреда, за школску 2019/2020 годину У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА брoj:02/2019 ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА (ОРН – 63516000- услуге организовања путовања)

поставио/ла Милан Милошевић 10.09.2019. 08:58

КОНКУРСНА ДО КУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Организовање екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда, за школску 2019/2020.годину и за ученике 5.-8.разреда, за школску 2019/2020 годину У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА брoj:02/2019 ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА (ОРН – 63516000- услуге организовања путовања)

Видео из Google докумената


Видео из Google докумената


2019-02-27: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

поставио/ла Милан Милошевић 27.02.2019. 04:25   [ ажурирано 27.02.2019. 04:25 ]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Видео из Google докумената


2019-02-07: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

поставио/ла Милан Милошевић 07.02.2019. 10:56   [ ажурирано 07.02.2019. 10:56 ]

2019-02-07: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности је на линку.

Видео из Google докумената


2018-07-02: ЈАВНА НАБАВКA УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ШК. 2018/2019

поставио/ла Милан Милошевић 02.07.2018. 05:08

Документација за јавну набавку се налази у прилогу на веб адреси https://sites.google.com/a/osmr.edu.rs/javnanabavka/obavestena/_draft_post/odluka%20pokret.%20i%20kom.ugalj18.doc?attredirects=0&d=1

1-10 of 14