Обавештења


2018-07-02: ЈАВНА НАБАВКA УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ШК. 2018/2019

поставио/ла Милан Милошевић 02.07.2018. 05:08

Документација за јавну набавку се налази у прилогу на веб адреси https://sites.google.com/a/osmr.edu.rs/javnanabavka/obavestena/_draft_post/odluka%20pokret.%20i%20kom.ugalj18.doc?attredirects=0&d=1

Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке мале вредности - превоз ученика и радника

поставио/ла Милан Милошевић 18.01.2018. 08:46   [ ажурирано 18.01.2018. 08:46 ]

Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке мале вредности - превоз ученика и радника налази се на приложеном линку (https://sites.google.com/a/osmr.edu.rs/javnanabavka/obavestena/_draft_post/odluka%20o%20dodeli%20ugovora%20-%20javna%20nabavka%20prevoz%2018.pdf?attredirects=0&d=1)
https://sites.google.com/a/osmr.edu.rs/javnanabavka/obavestena/_draft_post/odluka%20o%20dodeli%20ugovora%20-%20javna%20nabavka%20prevoz%2018.pdf%20-%20Adobe%20Acrobat%20Reader%20DC.jpg

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2018 .ГОДИНУ

поставио/ла Милан Милошевић 29.12.2017. 01:54

Документација за јавну набавку се налази у прилогу на веб адреси https://goo.gl/bdoLQf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2017 .ГОДИНУ

поставио/ла Милан Милошевић 14.02.2017. 01:17

Документација за јавну набавку се налази у прилогу на веб адреси https://goo.gl/03pCG4

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2016 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ

поставио/ла Милан Милошевић 22.02.2016. 12:32


Документација за јавну набавку се налази у прилогу

1-5 of 5