Обавештења


План јавних набавки за 2022.

поставио/ла Милан Милошевић 10. 1. 2022. 03:07   [ ажурирано 10. 1. 2022. 03:10 ]

2021-07-05: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

поставио/ла Милан Милошевић 5. 7. 2021. 03:43   [ ажурирано 5. 7. 2021. 03:43 ]

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА (УГАЉ, ОГРЕВНО ДРВО) ЈЕ У ПРИЛОГУ (линк).

2020-02-10: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

поставио/ла Милан Милошевић 28. 2. 2020. 04:19   [ ажурирано 28. 2. 2020. 04:19 ]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ‎


2019-09-18: ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

поставио/ла Милан Милошевић 20. 9. 2019. 12:28

ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

Видео из Google докумената


2019-09-05: КОНКУРСНА ДО КУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Организовање екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда, за школску 2019/2020.годину и за ученике 5.-8.разреда, за школску 2019/2020 годину У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА брoj:02/2019 ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА (ОРН – 63516000- услуге организовања путовања)

поставио/ла Милан Милошевић 10. 9. 2019. 08:58

КОНКУРСНА ДО КУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Организовање екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда, за школску 2019/2020.годину и за ученике 5.-8.разреда, за школску 2019/2020 годину У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА брoj:02/2019 ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА (ОРН – 63516000- услуге организовања путовања)

Видео из Google докумената


Видео из Google докумената


2019-02-27: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

поставио/ла Милан Милошевић 27. 2. 2019. 04:25   [ ажурирано 27. 2. 2019. 04:25 ]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Видео из Google докумената


1-10 of 18