2018-07-02: ЈАВНА НАБАВКA УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ШК. 2018/2019

поставио/ла Милан Милошевић 2. 7. 2018. 05:08
Документација за јавну набавку се налази у прилогу на веб адреси https://sites.google.com/a/osmr.edu.rs/javnanabavka/obavestena/_draft_post/odluka%20pokret.%20i%20kom.ugalj18.doc?attredirects=0&d=1

ĉ
Милан Милошевић,
2. 7. 2018. 05:08
Comments