Недавне активности на сајту

20.09.2019. 12:28 Милан Милошевић је направио/ла 2019-09-18: ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
10.09.2019. 08:58 Милан Милошевић је направио/ла 2019-09-05: КОНКУРСНА ДО КУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Организовање екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда, за школску 2019/2020.годину и за ученике 5.-8.разреда, за школску 2019/2020 годину У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА брoj:02/2019 ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА (ОРН – 63516000- услуге организовања путовања)
27.02.2019. 04:25 Милан Милошевић измењено 2019-02-27: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
27.02.2019. 04:25 Милан Милошевић је направио/ла 2019-02-27: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
07.02.2019. 10:56 Милан Милошевић измењено 2019-02-07: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
07.02.2019. 10:56 Милан Милошевић измењено 2019-02-07: Одлука о додели уговора у пострупку јавне набавке мале вредности
07.02.2019. 10:56 Милан Милошевић је направио/ла 2019-02-07: Одлука о додели уговора у пострупку јавне набавке мале вредности
26.01.2019. 02:13 Милан Милошевић је приложио/ла PozivZaPodnosenjePonude cerovac.pdf - 2019-01-25: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности са исправком - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
26.01.2019. 02:13 Милан Милошевић је приложио/ла 20190125113242.doc - 2019-01-25: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности са исправком - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
26.01.2019. 02:13 Милан Милошевић је направио/ла 2019-01-25: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности са исправком - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
24.01.2019. 15:57 Милан Милошевић измењено 2019-01-24: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
24.01.2019. 15:54 Милан Милошевић је приложио/ла konkursna dok.-JNMVcer19,превоз.docx - ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
24.01.2019. 15:54 Милан Милошевић је приложио/ла PozivZaPodnosenjePonude cerovac.pdf - ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
24.01.2019. 15:54 Милан Милошевић је направио/ла ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
02.07.2018. 05:08 Милан Милошевић је приложио/ла odluka pokret. i kom.ugalj18.doc - 2018-07-02: ЈАВНА НАБАВКA УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ШК. 2018/2019
02.07.2018. 05:08 Милан Милошевић је направио/ла 2018-07-02: ЈАВНА НАБАВКA УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ШК. 2018/2019
18.01.2018. 08:46 Милан Милошевић измењено Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке мале вредности - превоз ученика и радника
18.01.2018. 08:46 Милан Милошевић је приложио/ла odluka o dodeli ugovora - javna nabavka prevoz 18.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg - Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке мале вредности - превоз ученика и радника
18.01.2018. 08:46 Милан Милошевић је приложио/ла odluka o dodeli ugovora - javna nabavka prevoz 18.pdf - Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке мале вредности - превоз ученика и радника
18.01.2018. 08:46 Милан Милошевић је направио/ла Одлука о додели уговара у поступку јавне набавке мале вредности - превоз ученика и радника
29.12.2017. 01:54 Милан Милошевић је приложио/ла konkursna dokumentacija-JNMV 18.docx - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2018 .ГОДИНУ
29.12.2017. 01:54 Милан Милошевић је направио/ла КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2018 .ГОДИНУ
14.02.2017. 01:18 Милан Милошевић је приложио/ла konkursna dokumentacija-JNMV 17.docx - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2017 .ГОДИНУ
14.02.2017. 01:18 Милан Милошевић је направио/ла КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2017 .ГОДИНУ
22.02.2016. 12:36 Милан Милошевић измењено Почетна

старије | новије