Недавне активности на сајту

28.02.2020. 04:19 Милан Милошевић измењено 2020-02-10: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
28.02.2020. 04:19 Милан Милошевић је направио/ла 2020-02-10: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
29.01.2020. 00:07 Милан Милошевић је направио/ла 2020-01-20: ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
15.01.2020. 04:32 Милан Милошевић измењено 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15.01.2020. 04:32 Милан Милошевић измењено 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15.01.2020. 04:31 Милан Милошевић измењено 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15.01.2020. 04:31 Милан Милошевић је приложио/ла konkursna dok.-JNMVcer20,превоз.docx - 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15.01.2020. 04:31 Милан Милошевић је приложио/ла PozivZaPodnosenjePonude-converted.docx - 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15.01.2020. 04:31 Милан Милошевић је направио/ла 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
20.09.2019. 12:28 Милан Милошевић је направио/ла 2019-09-18: ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
10.09.2019. 08:58 Милан Милошевић је направио/ла 2019-09-05: КОНКУРСНА ДО КУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Организовање екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда, за школску 2019/2020.годину и за ученике 5.-8.разреда, за школску 2019/2020 годину У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА брoj:02/2019 ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА (ОРН – 63516000- услуге организовања путовања)
27.02.2019. 04:25 Милан Милошевић измењено 2019-02-27: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
27.02.2019. 04:25 Милан Милошевић је направио/ла 2019-02-27: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
07.02.2019. 10:56 Милан Милошевић измењено 2019-02-07: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
07.02.2019. 10:56 Милан Милошевић измењено 2019-02-07: Одлука о додели уговора у пострупку јавне набавке мале вредности
07.02.2019. 10:56 Милан Милошевић је направио/ла 2019-02-07: Одлука о додели уговора у пострупку јавне набавке мале вредности
26.01.2019. 02:13 Милан Милошевић је приложио/ла PozivZaPodnosenjePonude cerovac.pdf - 2019-01-25: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности са исправком - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
26.01.2019. 02:13 Милан Милошевић је приложио/ла 20190125113242.doc - 2019-01-25: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности са исправком - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
26.01.2019. 02:13 Милан Милошевић је направио/ла 2019-01-25: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности са исправком - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
24.01.2019. 15:57 Милан Милошевић измењено 2019-01-24: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
24.01.2019. 15:54 Милан Милошевић је приложио/ла konkursna dok.-JNMVcer19,превоз.docx - ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
24.01.2019. 15:54 Милан Милошевић је приложио/ла PozivZaPodnosenjePonude cerovac.pdf - ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
24.01.2019. 15:54 Милан Милошевић је направио/ла ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ
02.07.2018. 05:08 Милан Милошевић је приложио/ла odluka pokret. i kom.ugalj18.doc - 2018-07-02: ЈАВНА НАБАВКA УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ШК. 2018/2019
02.07.2018. 05:08 Милан Милошевић је направио/ла 2018-07-02: ЈАВНА НАБАВКA УГЉА И ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ШК. 2018/2019

старије | новије