Недавне активности на сајту

10. 1. 2022. 03:10 Милан Милошевић измењено План јавних набавки за 2022.
10. 1. 2022. 03:09 Милан Милошевић измењено План јавних набавки за 2022.
10. 1. 2022. 03:07 Милан Милошевић је направио/ла План јавних набавки за 2022.
5. 7. 2021. 03:43 Милан Милошевић измењено 2021-07-05: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
5. 7. 2021. 03:43 Милан Милошевић је направио/ла 2021-07-05: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ СЛЕДЕЋИХ ДОБАРА
5. 7. 2021. 03:43 Милан Милошевић је приложио/ла poziv nab. UGLJA21.docx - 2021-07-05: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ СЛЕДЕЋИХ ДОБАРА
24. 2. 2021. 03:02 Милан Милошевић је направио/ла ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ДА ПОДНЕСУ ПОНУДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ У ЦЕРОВЦУ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИМАРИЈЕ
3. 2. 2021. 12:37 Милан Милошевић је направио/ла План јавних набавки у 2021. и ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА
28. 2. 2020. 04:19 Милан Милошевић измењено 2020-02-10: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
28. 2. 2020. 04:19 Милан Милошевић је направио/ла 2020-02-10: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
29. 1. 2020. 00:07 Милан Милошевић је направио/ла 2020-01-20: ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
15. 1. 2020. 04:32 Милан Милошевић измењено 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15. 1. 2020. 04:32 Милан Милошевић измењено 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15. 1. 2020. 04:31 Милан Милошевић измењено 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15. 1. 2020. 04:31 Милан Милошевић је приложио/ла konkursna dok.-JNMVcer20,превоз.docx - 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15. 1. 2020. 04:31 Милан Милошевић је приложио/ла PozivZaPodnosenjePonude-converted.docx - 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
15. 1. 2020. 04:31 Милан Милошевић је направио/ла 2020-01-14: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ>ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
20. 9. 2019. 12:28 Милан Милошевић је направио/ла 2019-09-18: ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
10. 9. 2019. 08:58 Милан Милошевић је направио/ла 2019-09-05: КОНКУРСНА ДО КУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Организовање екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда, за школску 2019/2020.годину и за ученике 5.-8.разреда, за школску 2019/2020 годину У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА брoj:02/2019 ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА (ОРН – 63516000- услуге организовања путовања)
27. 2. 2019. 04:25 Милан Милошевић измењено 2019-02-27: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
27. 2. 2019. 04:25 Милан Милошевић је направио/ла 2019-02-27: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
7. 2. 2019. 10:56 Милан Милошевић измењено 2019-02-07: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
7. 2. 2019. 10:56 Милан Милошевић измењено 2019-02-07: Одлука о додели уговора у пострупку јавне набавке мале вредности
7. 2. 2019. 10:56 Милан Милошевић је направио/ла 2019-02-07: Одлука о додели уговора у пострупку јавне набавке мале вредности
26. 1. 2019. 02:13 Милан Милошевић је приложио/ла PozivZaPodnosenjePonude cerovac.pdf - 2019-01-25: ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности са исправком - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И РАДНИКА ЗА 2019.ГОДИНУ

старије | новије